बांधकाम कामगार नोंदणी ऑनलाईन, दलालांना थारा नाही | Bandhkam Kamgar nondani Maharashtra

बांधकाम कामगार नोंदणी ऑनलाईनच

प्रथम नोंदणीसाठी 37 रुपये तर वार्षिक नुतणीकरणासाठी केवळ 12 रुपये शुल्क


नोंदणीसाठी कोणालाही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही, दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये

बांधकाम कामगारांनी 7 मेपर्यंत ऑनलाईन नावनोंदणी करावी. 

राज्य शासनाचे बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, परभणी व एच.एल.एल कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने १ ते ७ मे या दरम्यान शासकीय योजनांची जत्रा अंतर्गंत ‘योजना जन कल्याणकारी सर्व सामान्यांच्या दारी’ कार्य्रक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांनी त्यांची नोंदणी, नूतनीकरण व लाभ यांचा अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह (www.mahabocw.in) संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करण्याचे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी वि. नं. माणगावकर यांनी केले आहे. 


राज्य शासन इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम व इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी कामगारांनी ही नोंदणी करावी.  


राज्य शासनाच्या ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या उपक्रमांतर्गंत कामगारांना विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांनी नावनोंदणीसाठी संगणकीकृत प्रणालीद्वारे अर्ज करावेत. कामगारांच्या अर्जांची नंतर तपासणी होते. 

योग्य व परिपूर्ण माहिती भरलेल्या अर्जांच्या तपासणीनंतर या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात विविध योजनेची रक्कम थेट हस्तांतरित होते. या मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांना त्यांचे आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, मुलीच्या विवाहासाठी, पत्नीच्या प्रसूतीसाठी व घर बांधणीसाठी विविध लाभ देण्यात येतात, असेही सरकारी कामगार अधिकारी श्री. माणगावकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

महाराष्ट इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाअंतर्गत नोंदणी, नुतणीकरण व विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ वाटपाची प्रक्रिया ऑनलाईन सुरु असून याकरीता मंडळानी www.mahabocw.in ही वेबसाईट विकसीत केलेली आहे.

त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना कळविण्यात येते की, मंडळामध्ये प्रथम नोंदणी करण्याकरीता रुपये 25 नोंदणी शुल्क तसेच वार्षीक सभासद वर्गणी रु. 12 असे एकूण 37 रुपये शुल्क आकारले जाते. तसेच दरवर्षी नोंदणीचे नुतणीकरण करणे आवश्यक असून रु. 12 वार्षीक नुतणीकरण शुल्क आकारण्यात येते.

नोंदणी कशी करावी काय आहेत योजना पहा खालील लिंक वर 

https://grnshetiyojna.in/bandhkam-kamgar-yojana-2022/

कामगारांचा अर्ज मंजूर झाल्याचा संदेश प्राप्त झाल्यानंतर सदर शुल्क ऑनलाईन भरण्याबाबत लिंक नोंदित मोबाईल क्रमांकावर पाठविल्या जाते. सदर लिंकवर जावून विहीत शुल्क भरावे. 

या व्यतीरिक्त कोणतेही शुल्क मंडळाकडून आकारले जात नाही. कार्यालयाकडून कोणत्याही दलाल, मध्यस्थी (एजंट) किंवा अन्य व्यक्ती यांची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोणासही पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. तरी कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नये व फसगत करुन घेवू नये असे आवाहन सरकारी कामगार अधिकारी, यांनी केले आहे.