पिकाच्या नुकसानीच्या भरपाई साठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्याचे आवाहन | ativrushti nuksan bharpai list

 पिकाच्या नुकसानीच्या भरपाई साठी शेतकऱ्यांनी  ई-केवायसी करण्याचे आवाहन 

ativrushti nuksan bharpai list 


अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे नुकसानीची रक्कम जमा केली जाते. परंतू जिल्ह्यात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायशी नसल्याने रक्कम जमा करण्यात अडचणी येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायशी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची मदत शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळावी यासाठी ई-पंचनामा पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात मार्च, एप्रिल, मे 2023 मधील अवकाळी पाऊस, मान्सून ऑक्टोंबर 2021, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2022, जुन, जुलै २०२३ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे.

शेतकऱ्यांना नुकसानीची मदत तत्काळ मिळावी याकरिता ई-पंचनामा पोर्टलवर तालुकास्तरावरून आतापर्यंत 2 लाख 82 हजार 386 बाधित शेतकऱ्यांची यादी अपलोड करण्यात आली असून जिल्हास्तरावरून नोंदी मान्य करण्यात आलेल्या आहेत. आतापर्यंत शासन स्तरावरून डीबीटीद्वारे 2 लाख 11 हजार 148 बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात 149 कोटी 5 लाख 20 हजार इतका निधी जमा करण्यात आलेला आहे.

काही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे आधार बंद असणे, ई-केवायसी न करणे, आधार बॅक खात्‍याशी लिंक नसणे, आधार प्रमाणिकरण, ई-केवायशी केली नसल्यामुळे अजूनही 64 हजार 138 बाधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत निधी शासन स्तरावरून वितरीत करता आलेला नाही. त्यामुळे तालुका कार्यालय, तलाठी यांच्याकडून व्हीके नंबर प्राप्त करून बाधित शेतकऱ्यांनी जवळच्या सेतू केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणिकरण, ई-केवायशी करावे. त्यानंतर शासनस्तरावरून मदत थेट बॅक खात्यात जमा करण्‍यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्‍टी व पुरामुळे झालेल्‍या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी आपल्या नजिकच्‍या सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमॅट्रीक पद्धतीने ई-केवायसी करुन घ्‍यावे. ई-केवायसी करण्‍यात आलेल्‍या शेतकऱ्याच्‍या आधार संलग्‍न बॅंक खात्‍यावर शासनाकडून रक्‍कम जमा करण्‍यात येणार आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित तलाठी किंवा तहसीलदार यांच्याशी शेतकऱ्यांनी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.   

जिल्ह्यात जुन-जुलै 2023 मध्ये अतिवृष्‍टी व पुरामुळे झालेल्‍या पिकाच्या नुकसानीच्या अनुषंगाने जिल्‍ह्यातील 6 लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठी 420 कोटी रुपयाचा निधी मंजुर झाला आहे. सद्यस्थितीत 3 लाख 50 हजार बाधित शेतकऱ्यांसाठी 250 कोटी रुपयाच्या रक्कमेच्या याद्या शासनाच्‍या ऑनलाईन पोर्टलवर तहसील कार्यालयामार्फत संबंधीत तलाठी यांनी अपलोड केल्‍या आहेत. ही माहिती अपलोड केलेल्‍या बाधित शेतकऱ्यांना वि. के. नंबर प्राप्‍त झाले असून हे नंबर संबंधीत गावाचे तलाठी यांच्याकडे उपलब्‍ध आहेत. बाधित शेतकऱ्यांनी तलाठी यांच्याकडून वि. के. नंबर प्राप्‍त करुन घ्‍यावेत. 

ई-केवायसी होत नसल्‍याची बाब अनेक शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे. त्‍याअनुषंगाने शासन स्‍तरावर संपर्क केला असता, केंद्र शासनाच्‍या युआयडीएआय आधार पोर्टलला काही तांत्रिक अडचणी येत असल्‍याने बायोमॅट्रीक पडताळणी आणि ओटीपी तयार होत नसल्‍याबाबत माहिती मिळाली आहे. ही समस्‍या लवकरच सोडवली जाईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

Ativrushti anudan yadi 2022

राज्यात सन २०२१ मध्ये अतिवृष्टी मुले शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले होते. 

या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी जिरायत साठी 13 हजार 600 रुपये प्रति हेक्टरी, बागायत साठी 27,000 रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागा साठी 36,000 रु प्रति हेक्टर अशे अनुदान हे राज्य शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.

 यासाठी  जुलै ते ऑक्कटोबर महिन्या मध्ये झालेल्या शेतपिकाच्या  नुकसानीकरिता 5346 कोटी ६७ लाख इतका निधी आपदग्रस्तांना मदत म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आले. 

याच वाटपाच्या लाभार्थी यादी प्रकाशित होण्यास सुरुवात झाली आहे.
अतिवृष्टी अनुदान यादी 2022
natural calamities beneficiary list
Wardha jilha


Selu 

धाराशिव ( उस्मानाबाद जिल्हा ) 
Download pdf २०२१ मधील याद्या येथे पहा.

जुलै २०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतपिकाच्या नुकसानिकरिता दि. ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये, 

ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ पर्यंत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे  बाधित शेतकऱ्यांना दि. २६ ऑक्टोबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १४ जिल्ह्याकरिता रू. २ हजार ८६० कोटी ८४ लाख ७ हजार रुपये तर 

२७ ऑक्टोबर, २०२१  रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ९ जिल्ह्याकरीता रू. ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार रुपये  इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून  मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. 

१६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय घेऊन २३ जिल्ह्यासाठी १०३५ कोटी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.


शासन निर्णय येथे पहा 
तुमच्या जिल्ह्याला किती मिळणार 

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा करताना २१ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयाप्रमाणे जिरायत साठी दहा हजार रुपये प्रति हेक्टरी, बागायत साठी १५,००० रुपये प्रति हेक्टर तर फळबागा साठी २५,००० रु प्रति हेक्टर केली जाणार आहे. 

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम वर्ग करण्याचे काम सुरु आहे. हि मदत वाटप झाल्यानंतर लाभार्थी याद्या ativrushti nuksan bharpai list 2021 प्रकाशित कराव्यात अशा सूचना Government GR  मध्ये देण्यात आल्या आहेत,

या अनुसरून वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या याद्या प्रकाशित करायला सुरुवात झाली आहे. 


या याद्यांच्या जिल्हानिहाय लिंक खालील प्रमाणे आहेत 

ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत निधीचे वाटप करण्यात आले(दुसरा टप्पा-(25%)

तालुका कळंब

तालुका तुळजापूर

तालुका तुळजापूर

तालुका उस्मानाबाद

तालुका परंडा 

तालुका भूम

तालुका उमरगा

तालुका उमरगा

तालुका उमरगा

तालुका उमरगा

तालुका लोहारा

तालुका वाशी

तालुका वाशी

ऑगस्ट ते सप्टेंबर 2021 या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत निधीचे वाटप करण्यात आले(पहिला टप्पा-(75%).

तालुका परंडा

जुलै २०२१ मधील पूरस्थिती व दरड कोसळणे यासाठी अनुदान वाटप केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी ( Ativrushti Nuksan bharpai yadi 2021 ) 
Amaravati District 

नैसर्गिक आपत्ती ग्रस्त लाभार्थी यादी तहसील शहापूर
रत्नागिरी जिल्हा

राजापूरDownload 
लांजाDownload 
संगमेश्वरDownload 
रत्नागिरीDownload 
चिपळूणDownload 
गुहागरDownload 
दापोलीDownload 
खेडDownload 
मंडणगडDownload 


जुलै २०२१ अतिवृष्टी – लाभार्थी यादी

कृपया यादी पाहण्याकरिता खालील लिंक वर क्लिक करा .

 १ .  देवगड तालुका 

२.   वैभववाडी तालुका 

३.   दोडामार्ग तालुका 

४.  मालवण तालुका 


माहे जून- ऑक्टोबर 2021 या कालावधित अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत देण्यात आलेल्या रकमेची यादी 75% पहिला हप्ता अनुदान यादी. 

ऑगस्ट – ऑक्टोबर २०२१ – अवेळी पाऊस अनुदान अहमदनगर 

a nagar

jamkhed

Shrirampur

kopargav

pathardi

शेवगाव 1

शेवगाव 2

शेवगाव 3जिल्हा बीड


तालुका अंबाजोगाई.

यादी -०१ तालुका अंबाजोगाई.

 तालुका पाटोदा


wardha dist

 नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत देण्यात आलेल्या अनुदानाचे वाटप झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील

कोल्हापूर जिल्हा 

नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप कोल्हापूर जिल्हा

PUNE 

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग १

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग २

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग ३

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका भोर – भाग ४

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका मुळशी – भाग १

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका मुळशी – भाग २

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका आंबेगाव – भाग १

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका आंबेगाव – भाग २

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका वेल्हा

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका खेड

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका मावळ

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका जुन्नर

माहे जुलै २०२१ अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानी करिता बाधित लाभार्थी/शेतकरी अनुदान वाटप यादी – तालुका हवेली


२०२१  मध्ये  शेती पिकांचे नुकसान झाल्याने बाधीत शेतकऱ्यांची यादी नंदुरबार जिल्हा 

Information of farmers affected due to loss of agricultural crops in 2021.

👇

नंदुरबार तालुका १

नंदुरबार तालुका 


नवापूर तालुका

शहादा तालुका

अक्कलकुवा तालुका

तळोदा तालुका

अक्राणी तालुका

औरंगाबाद जिल्हा 

aurangabad

https://aurangabad.gov.in/en/document-category/list-of-allotment-of-eligible-farmers-due-to-heavy-rainfall-in-2021/

माहे जुलै-ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र सोयगाव तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी

माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र औरंगाबाद ग्रामीण तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी

माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना NDRF च्या तरतुदी नुसार पात्र खुलताबाद तहसील मधील शेतकऱ्यांची अनुदान वाटप यादी

नांदेड जिल्हा 

nanded list for 2021

Mukhed Phase 1

Kandhar Phase 1 Part 2

Kandhar Phase 1 Part 1

Loha Phase 1

Nanded Phase 1

Dharmabad Phase 1

Deglur Phase 1 Part 2

Deglur Phase 1 Part 1

Ardhapur Phase 1

Mudkhed Phase 1

Kinwat Phase 1 Part 2

सांगली जिल्हा 

sangali sanugrah अनुदान यादी 

वाळवा तालुका – एप्रिल २०२१ अवकाळी पाऊसामुळे बाधित झालेल्या पिकांच्या नुकसानापोटी अदा केलेली मदतीची रक्कम

जुलै २०२१ महापुर – वाळवा तालुक्यातील जमीन खरडणे व गाळ साचणे यामुळे झालेल्या शेती नुकसान पोटी अनुदान वाटप यादी

जुलै २०२१ महापुर – शिराळा तालुक्यातील पूरबाधित नागरिकांना सानुग्रह अनुदान वाटप यादी


yavatmal jilha


जळगाव जिल्हा 

तहसील कार्यालय जळगाव, जामनेर, बोदवड,मुक्ताईनगर ,  पाचोरा,  चाळीसगाव, चोपडा,  भुसावळ,  पारोळा, धरणगाव

जळगाव जिल्हा यादी

SATARA JILHA

Koregoan

Satara

Wai 1

WAI 2

WAI 3

Karad 1

KARAD 2

KARAD 3

KARAD 4

KARAD 5

KARAD PUR MADAT

KARAD JANAVAR NUKSAN

JAVALI

JAVALI GHARE NUKSAN

JAVALI JANAVAR & MANVI MRUTYU NUKSAN

JAVALI 4

PATAN

धुळे जिल्हा 

धुळे जिल्हा नैसर्गिक आपत्ती अनुदान वाटप यादी

रायगड जिल्हा 

रायगड जिल्हा

जुलै २०२१ अतिवृष्टी – लाभार्थी यादी
सिंधुदुर्ग#ativrushti_nuksan_bharpai_list_2022