राज्य सरकारची मोठी घोषणा, ठिबक तुषार ला सरसकट ८०% अनुदान | Drip subsidy maharashtra 2023

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना राज्यातील सर्व 351 तालुक्यांमध्ये राबविण्यास राज्य शासनाची मंजुरी 

Mukhyamantri Shaswat sinchan Yojana 2023

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत ( Mukhyamantri Shaswat sinchan Yojana 2021 ) शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यासाठी प्रधानमंत्री सुक्ष्म सिंचन योजनेमध्ये देय असलेल्या अनुदानाशिवाय अल्प व  अत्यल्प भुधारक शेतकऱ्यांसाठी २५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के पुरक अनुदान राज्य शासनातर्फे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येते. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आता ही योजना उर्वरित सर्व तालुक्यात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

12 JAN 2023 चा GR

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सन 2022-23 आर्थिक वर्षाकरिता रू. 150 कोटी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत...17 March 2023 चा GR

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत सन 2022-23 आर्थिक वर्षाकरिता रू.60 कोटी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202303171950241301.pdf२०२१ २२ साठी चा GR

सन 2021-22 मध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेकरिता रु. 200 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत...


राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये या योजने अंतर्गत अल्प व अत्यल्पभुधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८० टक्के अनुदान तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देय राहणार आहे.

Apply Online watch video पहा कसा करायचा ठिबक तुषार पाईप लाईन साठी ऑनलाईन अर्ज

watch how to apply


पहा कसा करायचा ठिबक तुषार पाईप लाईन साठी ऑनलाईन अर्ज PMKSY मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना ( प्रति थेंब अधिक पीक) घटक अंतर्गत तुषार व ठिबक सिंचन संच बसविणे करिता अनुदान देण्यात येते. सन २०१७ च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना खर्च मापदंडाच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के) कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यात येत होते. शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेद्वारे ठिबक व तुषार सिंचनासाठी पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमध्ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त २५ टक्के पूरक अनुदान व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदाना व्यतिरिक्त ३० टक्के पूरक अनुदान कमाल ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी लागणारा अतिरिक्त आर्थिक भार राज्य शासन उचलणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी फिली आहे.

या योजनेमध्ये राज्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व नक्षलग्रस्त अशा एकूण २४६ तालुक्यांचा समावेश होता. शासनाने उर्वरित १०६ तालुक्यांचा समावेश करुन सदर योजना राज्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये राबविण्याचा निर्णय नुकताच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानाचा लाभ होणार आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत २५.७२ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले असून, या नवीन योजनेमुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्यास चालना मिळेल. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५८९ कोटी रकमेस शासनाची प्रशासकिय मान्यता आहे. सूक्ष्म सिंचनाची योजना ‘मागेल त्याला ठिबक’ या तत्त्वावर राबविणार असून अर्ज केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ देण्याचा शासनाचा मानस आहे. लाभार्थ्याची पारदर्शकपणे निवड करणेसाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरु केले असून, त्यावर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करुन योजनेचा लाभ घेता येईल. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज महाडीबीटी पोर्टल वर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करून सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मंत्री श्री. भुसे यांनी केले आहे.

http://www.prabhudevalg.com/2021/10/mukhyamantri-shashwat-krushi-sinchan.html ठिबक , तुषार च्या लॉटरी नंतर लागणारं कागदपत्रं नमुने http://www.prabhudevalg.com/2021/10/drip-subsidy-documents-for-mahadbt.html मोबाईल वर असा भरा mahadbt farmer scheme एक शेतकरी एक अर्ज योजना चा अर्ज https://youtu.be/K3ddP4Rnc9M https://youtu.be/x2-eCEdrZ7s
 

drip subsidy in maharashtra 2023