वृद्ध कलाकार मानधन योजना, पहा कसा करायचा अर्ज || vrudh kalakar mandhan yojana


भजनी , किर्तनी, गोंधळी, आराधी , तमाशा, साहित्यिक, गायक , वादक, कवी , लेखक अशा विविध कला क्षेत्रातील वृद्ध कलाकार, महिला, विधवा, दिव्यांग कलाकार यांनाग्रामीण भागात मासिक 2250 
तर राज्य स्तरीय 2700 रु पर्यंत मासिक मानधन देणारी योजना मान्यवर वृध्द साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचलनालय मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. 

या योजनेचे प्रस्ताव गट विकास अधिकारी पंचायत समितीमार्फत मागविण्यात येतात. शासनाने याबाबत कार्यक्रम आखून दिलेला आहे. परंतु अपेक्षित प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे सन 2021-22 या वर्षासाठी वृध्द कलावंताचे अर्ज स्विकारण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तरी वृध्द साहित्यिक व वृध्द कलावंतानी 15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांनी केले आहे.

सन 2020-21 व 2021-22 या वर्षाकरीता राज्यातील मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलावंत यांना मानधन योजना सन 1954-55 पासून संपूर्ण राज्यात या संचालनालयामार्फत राबविली जाते. दरवर्षी 100 च्या इष्टांकानुसार कलावंतांची निवड समिती करते. मानधन मंजूर झालेल्या कलावंतांना श्रेणी निहाय (अ श्रेणी रु.3150, ब श्रेणी रु.2700, क श्रेणी रु.2250) मानधन दरमहा सांस्कृतिक कार्य संचालालयामार्फत अदा करण्यात येते.

ज्या व्यक्तींनी साहित्य व कला क्षेत्रात मोलाची भर घातली आहे, ज्यांचे वय 50 वर्ष पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, ज्या कलावंत/साहित्यिक यांचे उत्पन्न रु.48 हजार पेक्षा जास्त नाही, जे कलावंत / साहित्यिक अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभार्थी नाही अशा साहित्यिक व कलावंतांना मानधन मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल.

 
अर्ज भरण्याचे निकष व अटी पुढीलप्रमाणे आहेत. 


  • वृध्द कलावंताचा परिपूर्ण भरलेला स्वाक्षरीसह अर्ज, 
  • कलावंताचे कमीत कमी वय 50 वर्षा पेक्षा जास्त असावे, 
  • उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 48 हजार पर्यत असावे, 
  • जन्म तारखेचा दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला/वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र), 
  • रहिवासी प्रमाणपत्र, 
  • किमान 15 ते 20 वर्षापासून कला साहित्य क्षेत्रात योगदान केल्याचे पुरावे, 
  • प्रमाणपत्र, 
  • इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेतल्याबाबतचे शपथपत्र नोटरी केलेले असावे 

पहा पूर्ण माहिती ,