कृषी यांत्रिकीकरण योजना, अटी शर्ती पात्रता व अनुदान | krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023

कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2023

krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023

हल्ली मशागतीची कामं करण्यासाठी हवं तेवढं मनुष्यबळ मिळत नसल्यानं शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर औजारांचा वापर करणं गरजेचे बनत चाललं आहे. आणि म्हणूनच महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानातून शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेतीमधील अवजारे, बैल चलित अवजारे, पक्रिया संच, इतर औजारांसाठीअनुदान उपलब्ध करुन देत.krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023
krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023

 

यामध्ये केंद्र शासनाचा 60 टक्के सहभाग आणि राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग आहे. 

लाभार्थी यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

👉लाभार्थी यादी 

या योजने मध्ये शेतकरी यांना विविध प्रकारच्या औजारांसाठी अनुदान दिले जाते. 

उदा. ट्रॅक्टर, पॉवर टीलर, 

स्वयंचलित औजारे उदा.रिपर,रिपर कम बाइंडर, पॉवर वीडर(इंजीन ऑपरेटेड)

ट्रॅक्टर चलीत औजारे उदा. रोटाव्हेटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, रेज्ड बेड प्लांटर, पल्टी नांगर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र(थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर),कॉटन श्रेडर,ट्रॅक्टर माउन्टेड स्प्रेयर, 

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे उदा.मिनी राईस मिल, मिनी दाल मिल, पैकिंग मशीन, ग्राईंडर/पल्व्हराइजर/पॉलीशर, क्लिनर कम ग्रेडर,

अशा प्रकारच्या औजारांच्या खरेदी साठी शेतकरी यांना अनुदान दिले जाते.


 


 GR  krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2022 17 jan 2022

सन 2021-22 मध्ये कृषि यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता रु. 15246.93 लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व सदर अभियानांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. 50 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत.


यासाठी राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला ( krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2021 )अनुदान देणार आहे.

krushi yantrikikaran yojana maharashtra 2023 आवश्यक कागदपत्रे कोणती लागतात

 1. 7/12 व 8 अ, ( satbara , 8a )
 2. बँक पास बुक, ( Bank Pas book )
 3. आधार कार्ड,  (Adhar card )
 4. यंत्राचे कोटेशन, ( quotation )
 5. परिक्षण अहवाल, ( test Report )
 6. जातीचा दाखला. ( cast certificate if SC ST ) 

विविध औजारांसाठी अनुदानाची  रक्कम 

अल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा (50 टक्के)-

अ.ट्रॅक्टर 

 • ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी) -125000/-

ब. पॉवर टिलर - 

 • 8 बीएच पी पेक्षा कमी - 65000/-
 • 8 बीएचपी व त्यापेक्षा जास्त - 85000/-

क. स्वयंचलित अवजारे

 • रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) - 175000/-
 • रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) - 250000/-
 • रीपर - 75000/-
 • पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड  ) - 25000/-
 • पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 एचपी इंजीन ऑपरेटेड ) - 35000/-
 • पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) - 63000/-

ड.  ट्रॅक्टर 

 1. ट्रॅक्टर (35 बिएचपी पेक्षा जास्त) चलित अवजारे
 2. रोटाव्हेटर 5 फुट - 42000/-
 3. रोटाव्हेटर 6 फुट - 44800/-
 4. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी) - 100000/-
 5. थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर (क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त) - 250000/-
 6. पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) - 20000/-
 7. रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 35000/-
 8. कल्टीव्हेटर - 50000/-
 9. पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम - 70000/-
 10. पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम - 89500/-
 11. पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम - 40000/-
 12. नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम - 50000/-
 13. ट्रॅक्टर माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर (एयर केरियेर/एयर असिस्ट)- 125000/-
 14. विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 75000/-
 15. कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -100000/-

Chaff cutter- ( operated by engine/electric motor below 3 hp and power Tiller, and tractor of below 20 hp)-  50 टक्के, 20000/- रु.

Manually operated chaff cutter (above 3 feet)-  50 टक्के, रु.6300/-.

Manually operated chaff cutter ( upto 3 feet)-  50 टक्के, रु.5000/-.

अनुदान - इतर लाभार्थी यांना 40 टक्के

अ.ट्रॅक्टर (08-70 पीटीओ एचपी )-100000/-

ब. पॉवर टिलर - 

8 बीएच पी पेक्षा कमी - 50000/-

8 एचपी आणि त्यापेक्षा जास्त - 70000/-

क. स्वयंचलित अवजारे

 • रिपर कम बाइन्डर (3 व्हील) - 140000/-
 • रिपर कम बाइन्डर (4 व्हील) - 200000/-
 • रीपर - 60000/-
 • पॉवर वीडर (2 बीएचपी पेक्षा कमी इंजीन ऑपरेटेड  ) - 20000/-
 • पॉवर वीडर (2 बीएचपी ते 5 बीएचपी इंजीन ऑपरेटेड) - 30000/-
 • पॉवर वीडर (5 बीएचपी पेक्षा जास्त इंजीन ऑपरेटेड) - 50000/-

ड. ट्रॅक्टर (35 बीएचपी पेक्षा जास्त) चलितअवजारे

 • रोटाव्हेटर 5 फुट - 34000/-
 • रोटाव्हेटर 6 फुट - 35800/-
 • थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर -(क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा कमी)- 80000/-
 • थ्रेशर/मल्टी क्रॉप थ्रेशर -(क्षमता 4 टन प्रती तास पेक्षा जास्त)- 200000/-
 • पेरणी यंत्र (सीड ड्रिल 9 दाती व त्यापेक्षा जास्त) - 16000/-
 • रेजड बेड प्लांटर (बीबीएफ यंत्र)- 30000/-
 • कल्टीव्हेटर - 40000/-
 • पलटी नांगर हायड्रॉलिक डबल बॉटम - 56000/-
 • पलटी नांगर हायड्रॉलिक ट्रिपल बॉटम - 71600/-
 • पलटी नांगर मेकॅनिकल डबल बॉटम - 32000/-
 • पलटी नांगर मेकॅनिकल ट्रिपल बॉटम - 40000/-
 • ट्रॅक्टर माउन्टेड/ऑपरेटेड स्प्रेयर- 100000/-
 • विडर (पीटीओ ऑपरेटेड)/वीड स्लैशर- 60000/-
 • कॉटन श्रेडर/मॉवर श्रेडर -80000/-
 • Chaff cutter- ( operated by engine/electric motor below 3 hp and power Tiller, and tractor of below 20 hp)-  40 टक्के, 16000/- रु.
 • Manually operated chaff cutter (above 3 feet)-  40 टक्के, रु.5000/-.
 • Manually operated chaff cutter ( upto 3 feet)-  40 टक्के, रु.4000/-.

काढणी पश्चात तंत्रज्ञान उपकरणे यासाठी अनुदान-

अल्प/अत्यल्प/महिला/अज/अजा-

 • मिनी दाल मिल- 60 टक्के,150000/-
 • मिनी राईस मिल- 60 टक्के,240000/- 
 • पैकिंग मशीन- 60 टक्के 300000/-
 • सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/ पल्वराइजर/पॉलीशर- 60 टक्के, 60000/-
 • सर्व प्रकारचे क्लिनर कम ग्रेडर/ग्रेडीयंट सेपरेटर/स्पेसिफीक ग्रेव्हीटी सेपरेटर- 50 टक्के,100000/-
इतर लाभार्थी  -

 1. मिनी दाल मिल-50 टक्के, 125000/- 
 2. मिनी राईस मिल- 50 टक्के,200000/-
 3. पैकिंग मशीन- 50 टक्के,240000/-
 4. सर्व प्रकारचे ग्राईंडर/ पल्वराइजर/पॉलीशर-50 टक्के,50000/-
 5. सर्व प्रकारचे क्लिनर कम ग्रेडर/ग्रेडीयंट सेपरेटर/स्पेसिफीक ग्रेव्हीटी सेपरेटर- 40 टक्के,80000/-

अर्जाची लिंक

पात्र औजारे व मिळणार अनुदान