कांदा चाळ अनुदान योजना आवश्यक कागदपत्रे | kanda chal anudan yojana

कांदा चाळ अनुदान योजना अटी शर्ती , पात्रता, अनुदान, कागदपत्र माहिती. 

kanda chal anudan yojana 

कांदा पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनात भारत जगात दुस-या क्रमांकावर असून देशांतर्गत गरजा भागवून भारतातून कांद्याची मोठा प्रमाणावर निर्यात करुन बहुमोल असे परकीय चलन देखील प्राप्त होते.
महाराष्ट्रात कांदा हे एक महत्वाचे पीकआहे. महाराष्ट्रात कांदा  पिकाची लागवड हि मुख्यत्वे  नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, बुलढाणा, जळगाव , उस्मानाबाद व धुळे या जिल्ह्यात केली जाते.  
कांदा हा नाशिवंत असल्याने कांदा दिर्घकाळ टिकविणे शक्य होत नाही यासाठी कांदा चाळीच्या माध्यमातून साठवणूक करणे आवश्यक असते. 

हि कानडा चाळ बनविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी kanda chal anudan yojana  योजना राबविली जाते.

शेतकऱ्यांना या योजनेत 5,10,15,20,25 व 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदाचाळी साठी अनुदानाचा लाभ दिला जातो. 
यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कांदा  पिकाची  नोंद असणे बंधनकारक आहे.

वैयक्तिक शेतकऱ्यांना 100 मेट्रिक टना पर्यंत  तर सहकारी संस्थांसाठी 500 मॅटिक टनापर्यंत चाल  बांधण्याची तरतूद या योजनेत आहे.

  • कांदा चाळी साठी अर्ज  Maha Dbt Portal वर ऑनलाईन पध्धतीने करावा लागतो.  

                       kanda chal anudan yojana विडिओ येथे पहा 
  • ५ ते ५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळसाठी १ हेक्‍टर पर्यंत क्षेत्र तर ५० ते १०० मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीसाठी १ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असावे.
  • अर्जदाराच्या नावे स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक कांदा पिकाची नोंद असणारा सातबारा उताराची प्रत व ८ अ उतारा हा महाडीबीटी पोर्टल उपलोड करावा लागतो. 
  • लाभार्थींनी कांदा चाळ बांधण्यापूर्वी याबाबत करारनामा सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात 20 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराईज करून सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांना सादर करावा लागणार आहे. तर (महाडीबीटी पोर्टल ऑनलाइन पद्धतीने कांद्याचा अनुदान घेण्यासाठी अर्ज आहे. यामध्ये आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीने ची सोडत होणार असून. आपल्या कांदा kanda chal anudan yojana   साठी आपले कृषी अधिकारी असतील किंवा कर्मचारी असतील हे आपल्या थेट शेतामध्ये येऊन पाहणी करतील.
  •  कृषी विभागाकडून अनुदान न घेतल्याचा दाखला देखील आपल्याला जोडावा लागणार आहे.
  • त्याचबरोबर काम झाल्यानंतर जिओ टॅगिंग ने अर्जदाराचा कांदाचाळी चा फोटो देखील आपल्याला जोडावे लागणार आहे.
  • सदर योजनेतुन पती किंवा पत्नी यापैकी एका सदस्याला अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
  • 5 ते 50 मेट्रिक टन क्षमतेच्या कांदा चाळीचे अंदाजपत्रक नमुने खालील प्रमाणे असतात