शेतरस्ते, शिवाररस्ते होणार अतिक्रमण मुक्त, निधी आला ! पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना #Prabhudeva

शेतरस्ते, शिवाररस्ते होणार अतिक्रमण मुक्त, निधी आला ! पालकमंत्री शेत पाणंद रस्ते योजना 


https://youtu.be/YVWhhdWcWY8