यशवंत घरकुल योजना दिव्यांग, मागासवर्गीय साठी अर्ज || Yashwant Gharkul yojana #Prabhudeva

यशवंत घरकुल योजना दिव्यांग, मागासवर्गीय साठी अर्ज सुरू

Yashwant Gharkul yojana 

अर्जाचा नमुना

https://youtu.be/8B0BUK2Ysow