प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना e- KYC ची शेवटची तारीख; करा आजच हे काम | PM-KISAN Ekyc last date

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी 
३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत आपले e- KYC प्रमाणीकरण पुर्ण करावे

PM-KISAN Ekyc last dateप्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) फेब्रुवारी २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना  (PM-KISAN) अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील सप्टेंबर २०२२ या कालावधीचा लाभ प्राप्त होण्यापुर्वी e- KYC  प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली असुन सदर e- KYC   प्रमाणीकरण दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ अखेर पर्यंत पुर्ण करणे आवश्यक आहे. 

यासाठी पात्र लाभार्थी शेतकरी यांना e- KYC   करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे OTP  किंवा बायोमॅट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन दिलेले आहेत.  प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) https;//pmkisan.gov.in  या वेबसाईटवरील Farmer Corner मधील e- KYC    या टॅब व्दारे किंok  पी.एम. किसान ॲपव्दारे OTP व्दारे लाभार्थीना स्वत: e- KYC    प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.

तसेच ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर e- KYC   प्रमाणीकरण बायोमॅट्रिक पध्दतीने करता येईल. केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) केंद्रावर बायोमॅट्रिक पध्दतीने e- KYC  प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रती लाभार्थी प्रती बायोमॅट्रिक प्रमाणीकरण दर रु. १५/- मात्र निश्चित करण्यात आला आहे.

तरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना   (PM-KISAN)   अंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२२ अखेर पर्यंत आपले e- KYC   प्रमाणीकरण पुर्ण करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.