खरिप पीककर्ज साठी ऑनलाईन अर्ज सुरू | Online pik karj arj 2022

खरिप पीककर्ज साठी ऑनलाईन अर्ज सुरू  

Online pik karj arj 2022

जिल्ह्यातील शेतक-यासाठी पिक कर्जाची नोंदणी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे करण्याच्या प्रकल्पाचे उध्दघाटन राज्याचे कृषि मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथे संपन्न झाले.

 पिक कर्जासाठी बॅकेकडे होणारी गर्दी आणि शेतक-यांच्या वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी तसेच पिक कर्जासाठी प्राप्त होणा-या अर्जाचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आंचल सूद गोयल यांच्या संकल्पनेतून जिल्हयातील शेतक-यासाठी पिक कर्जाची नोंदणी ऑनलाईन करण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक आणि राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्र परभणी यांच्यामार्फत एक संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.  ही प्रणाली http://parbhani.gov.in/croploan या संकेतस्थळावर कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या प्रणालीद्वारे  शेतक-यांची प्राथमिक माहिती नोंदवून घेवून ती माहिती संबंधित बँकेला ऑनलाईन प्रणालीतून प्राप्त होणार आहे. ही माहिती तपासून याच प्रणालीमार्फत कर्जासाठी पात्र/अपात्र असल्याची माहिती आणि अपात्र असल्यास अपात्रतेचे कारण शेतक-यास त्यांच्या लॉगीनमध्ये प्राप्त होणार आहे. परभणी जिल्हयातील सर्व बँक शाखा या प्रणालीस जोडल्या गेलेल्या असून संबंधित बँक शाखेस स्वतंत्र लॉगीन उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार पात्र  शेतक-यांशी बँकेद्वारे संपर्क साधण्यात येणार असून कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी शेतक-यांना बॅकेत भेट द्यायची आहे. प्रत्यक्ष भेटीत कागदपत्राची पूर्तता करुन याच प्रणालीद्वारे कर्जविरहीत केल्याची माहिती 15  दिवसाच्या आत बँकेमार्फत अद्ययावत करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि अग्रणी बँक यांना स्वतंत्र लॉगीनद्वारे जिल्हयातील कर्जाच्या नोंदणीची आणि बँकांनी केलेल्या कार्यवाहीची एकत्रित आकडेवारी उपब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे प्रलंबित कर्ज नोंदणीच्या अर्जाची सद्यस्थिती ऑनलाईन प्राप्त होणार असून प्रशासनास पिक कर्ज प्रकियेवर प्रभावीपणे नियंत्रण करता येणार आहे.

 सदर प्रणाली विकसीत करण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी सुनिल हट्टेकर आणि जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी सुनिल पोटेकर यांनी परिश्रम घेतले असून जिल्हयातील 857 बॅकेद्वारे या प्रणालीची अंमलबजावणी दिनांक 21 एप्रिल 2022 पासून होणार आहे. पिक कर्जासाठी अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 30 जून 2022 राहिल. त्यामुळे सर्व शेतक-यांनी वेळेवर अर्ज नोंदणी पूर्ण करुन या ऑनलाईन प्रणालीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल यांनी केले आहे.